Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia 8, Podręcznik

Decyzje podjęte polskich granic na konferencji teherańskiej: 

- ustalono nową granicę wschodnią Polski i ZSRR na tak zwanej linii

Komentarze