Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia 2. Ślady czasu. Zakres podstawowy i rozszerzony, Podręcznik

Rozwiązanie 1.

Wpływ kontrreformacji na odnowę Kościoła katolickiego:

Reformy soboru trydenckiego

Komentarze