Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Zrozumieć przeszłość 3. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony, Zeszyt ćwiczeń
Treść Prawda/Fałsz Uzasadnienie
W 1921 r. najwięcej w Polsce było gospodarstw liczących od 2 do 5 ha. Prawda  
Najmniejszy procent powierzchni zajmowały gospodarstwa od 5 do 10 ha.

Komentarze