Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Zrozumieć przeszłość 3. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony, Zeszyt ćwiczeń

Rozwiązanie 1:

Rozstrzygnięcie: Plakaty przedstawione w źródłach

Komentarze