Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Wczoraj i dziś 8, Zeszyt ćwiczeń

a) Kolorem czerwonym zaznaczono granicę niemiecko - sowiecką ustanowioną po zajęciu Polski zgodnie z porozumieniem z 28 września 1939 r

Komentarze