Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Zrozumieć przeszłość 3. Zakres rozszerzony, Podręcznik

Rozwiązanie 1:

Polski mesjanizm - przekonanie, że Rzeczpospolita podobnie jak Chrystus - zmartwychwstanie.

Komentarze