Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia 3. Zakres rozszerzony, Podręcznik

Rozwiązanie 1:

Skutki wielkiego kryzysu gospodarczego dla ludności zatrudnionej poza rolnictwem:

  • Drastyczny wzrost bezrobocia (z 70 tysięcy do 780 tysięcy). 

Komentarze