Klasa
II liceum
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Po gimnazjum, Podręcznik

Organizatorzy wystawienia nagrobka Władysława Jagiellończyka mogli kierować się:

- patriotyzmem;

Komentarze