Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Ciekawi świata 2 - Historia. Część 2. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik
podobieństwa  różnice

- obaj historycy wskazują na nadrzędność interesu francuskiego nad innymi;

- obaj historycy zauważają wady i zalety Napoleona; 

Komentarze