Klasa
II liceum
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Ciekawi świata 2 - Historia. Część 2. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

Pokój w Preszburgu i zdobycze terytorialne Francji i jej państw satelickich oznaczały początek dominacji napoleońskiej w Europie, zwłaszcza w centralnej części. Południowe i zachodnie tereny Rzeszy Niemieckiej zostały podporządkowane Francji. Szesnaście państw niemieckich wystąpiło z Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego i utworzyło w 1806 roku Związek Reński. W ramach Związku przeprowadzono likwidację drobnych państewek niemieckich i

Komentarze