Klasa
I liceum
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia 1. Ślady czasu. Zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019, Podręcznik
  • 1

    Zadanie

  • 2

    Zadanie

  • 3

    Zadanie

Wymień krzywdy, jakich ze strony Krzyżaków doznali mieszkańcy Prus.

Rozwiązanie:

  • Strata bliskich w wojnach prowadzonych przez Krzyżaków,

Komentarze