Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia 6 GWO, Zeszyt ćwiczeń
  • 1

    Zadanie

Pierwszy rysunek przedstawia następującą przyczynę wielkich odkryć geograficznych:

  • Chęć odnalezienia drogi morskiej do Indii - od czasu wypraw krzyżowych w europejskiej gospodarce ważną rolę odgrywał handel z krajami Bliskiego Wschodu. Europejczycy sprowadzali stamtąd cenne przyprawy oraz pachnidła pochodzące z Indii oraz Chin. Po zajęciu tych terenów przez Turków - wymiana handlowa stała się utrudniona oraz bardziej kosztowna.

Drugi rysunek przedstawia następującą przyczynę wielkich odkryć geograficznych:

  • Rozwój kartografii oraz skonstruowanie nowoczesnych statków (karaweli) wpływał na szczegółowe przygotowanie wypraw dalekomorskich. Skonstruowanie kompasu. 

Trzeci rysunek przedstawia następującą przyczynę wielkich odkryć geograficznych:

  • Poszukiwanie nowych terenów bogatych w metale szlachetne: srebro i złoto. 
  • Chęć szerzenia chrześcijaństwa, chrystianizacja pogan.

Czwarty rysunek przedstawia następującą przyczynę wielkich odkryć geograficznych:

  • Wzrost zainteresowania światem wywołany ideami humanizmu. Potrzeba poszerzania horyzontów myślowych, powstanie licznych środowisk naukowych zainteresowanych zdobywaniem wiedzy.

Komentarze