🎓 Wyjaśnij, jakie zmiany w organizacji i działaniu - Zadanie 9: Historia 6 GWO - strona 209
Przedmiot:
Historia
Wybrana książka:
Historia 6 GWO (Podręcznik, GWO)
Klasa:
6 szkoły podstawowej
Strona 209

Wyjaśnij, jakie zmiany w organizacji i działaniu

9
 Zadanie

10
 Zadanie
11
 Zadanie
Tekst źródłowy
 Zadanie

Konstytucja 3 maja zmieniła ustrój Rzeczpospolitej na dziedziczną w linii Wettynów monarchię konstytucyjną. Zlikwidowała wolną elekcję oraz zasadę liberum veto. Wprowadziła natomiast trójpodział władzy. Władza ustawodawcza należała do sejmu. Składał się on z izby poselskiej i senatu, którego przewodniczącym był król. Decyzje podejmowane na sejmie zapadały większością głosów obradujących. Władza wykonawcza należała do Straży Praw, która składała się z króla, prymasa i pięciu ministrów. Władza sądownicza należała do niezależnych sądów.

Komentarze
Informacje o książce
podręcznik, ćwiczenie lub zbiór zadań
PodręcznikHistoria 6 GWO
Wydawnictwo:
GWO
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Tomasz Małkowski
ISBN:
9788381182614
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Paula
19717

Nauczyciel

Z wykształcenia historyk. Miłośniczka dziejów średniowiecza. W wolnym czasie lubię zgłębiać tajniki historii przez podróżowanie lub dobrą książkę.