Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia 6 GWO, Podręcznik
  • 1

    Zadanie

  • 2

    Zadanie

XV-wieczni Europejczycy chcieli znaleźć morską drogę do Indii, ponieważ Turcy osmańscy opanowali Azję Mniejszą i utrudniali kupcom europejskim prowadzenie swobodnej wymiany handlowej. Nałożyli oni duże opłaty za towary przewożone przez ich terytorium, przy czym opłaty te należało uiścić w złocie lub w srebrze, co sprawiło, że w Europie zaczęło brakować tych kruszców. Ponadto Europejczycy poszukiwali nowych ziem i bogactw naturalnych, cechowali się również chęcią poszerzenia swojej wiedzy o otaczającym ich świecie. 

Komentarze