🎓 Zapisz w zeszycie w formie tabeli - Zadanie 1: Historia 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019 - strona 298
Historia
Historia 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019 (Podręcznik, WSiP)
  Przyczyny chrztu Polski Konsekwencje chrztu Polski
polityczne
 • Przyczyny podjęcia decyzji o przyjęciu chrześcijaństwa nie są jednoznaczne. Wpływ na nie miały zabiegi niemieckich wielmożów prowadzących działania misyjne na obszarach zamieszkałych przez pogańskie plemiona, a także przykłady państw, które wcześniej zdecydowały się na przyjęcie chrztu (m.in. Czechy).
 • Chęć umocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej. 
 • Chęć uzyskania korony.
 • Ograniczenie Niemcom możliwości najazdu na ziemie Mieszka I.

 

 • Przyjęcie chrztu wzmacniało autorytet książęcej władzy, sankcjonowało ją mocą uniwersalnej - ponadplemiennej - religii.
 • Chrystianizacja pomagała zlikwidować szczepowe separatyzmy, zasadzające się na dawnych wierzeniach oraz zwyczajach.
 • Chrzest czynił władcę Polan równorzędnym partnerem dla innych chrześcijańskich książąt. Ułatwiał nawiązanie kontaktów ze światem chrześcijańskiej.
 • Umożliwiał staranie się o koronę królewską i sięganie po wzorce ustrojowe monarchii chrześcijańskich (zwłaszcza cesarstwa niemieckiego).
 • Rozbudowa administracji państwowej.
kulturowo-ideowe
 • Chęć wejścia Mieszka I i jego państwa w krąg kultury chrześcijańskiej. 
 • Chęć rozwoju nauki na ziemiach Polski, szczególnie w zakresie piśmiennictwa.
 • Chrystianizacja włączała państwo Mieszka I w krąg kultury łacińskiej.
 • Przyjęcie chrześcijaństwa przyczyniło się do rozwoju kulturalnego naszego kraju. W Polsce zaczęto wznosić budynki sakralne, liczne kościoły oraz klasztory.
 • Przy klasztorach zaczęto budować nowe szkoły.
 • Do Polski zaczęli przybywać zakonnicy, którzy sporządzali pierwsze roczniki, kroniki oraz dokumenty.

 

DYSKUSJA
klasa:
I liceum
Informacje
Autorzy: Jolanta Choińska-Mika, Włodzimierz Lengauer
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302180910
Autor rozwiązania
user profile

Marlena

11470

Nauczyciel

Wiedza
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY3664ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA4202WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE532KOMENTARZY
komentarze
... i7220razy podziękowaliście
Autorom