🎓 Rewolucja przemysłowa w Europie - Zadanie Praca z mapą: Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939. Po gimnazjum - strona 34
Historia
Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939. Po gimnazjum (Podręcznik, Nowa Era)

Rewolucja przemysłowa w Europie

Praca z mapą
 Zadanie

1. Wymień najbardziej uprzemysłowione regiony Europy

  • Wielka Brytania, 
  • Niemcy (Zagłębie Górnośląskie, Zagłębie Ruhry, Zagłębie Saary).
  • Francja (Zagłębie Północne Nord-Pas-de-Calais, Zagłębie Loary),
  • Belgia,
  • Rosja (Zagłębie Donieckie).

2. Wymień czynniki, które decydowały o szybkim rozwoju przemysłowym Niemiec, Francji i Belgii

  • Do szybkiego rozwoju przemysłu w Niemczech, Francji i Belgii przyczyniły się m.in. innowacje techniczne (wynalazki zrewolucjonizowały m.in. wytwórstwo tkanin, hutnictwo oraz górnictwo), złoża naturalne (m.in. węgla kamiennego, rud ołowiu, cynku, rudy żelaza, węgiel brunatny), stosunki kapitalistyczne, rozwój gospodarczy wymienionych państw, popularność haseł liberalizmu oraz ochrona rodzimego przemysłu przez władze państwowe (cła, podatki). 
  • Rozwój przemysłu w Belgii nastąpił na skutek podjęcia eksploatacji złóż węgla w okolicach miast Liège i Charleroi (rozwój przemysłu hutniczego i wydobywczego). Wkrótce na obszarze państwa zaczęły powstawać zakłady włókiennicze, szklarskie oraz wytwórnie broni, maszyn i lokomotyw. 
  • Do rozwoju przemysłu we Francji w znacznej mierze dążył Napoleon. Służyło temu wprowadzenie przepisów kodeksu cywilnego i handlowego, które promowały wolną konkurencję oraz umożliwiały swobodny rozwój działalności gospodarczej. Wpływ rewolucji francuskiej oraz działania Napoleona spowodowały odejście od instytucji charakterystycznych dla epoki feudalnej (poddaństwo chłopów, bariery celne), co umożliwiło rozwój przedsiębiorstw gospodarczych nastawionych na masową produkcję oraz dystrybucję towarów. W związku z przemianami społecznymi możliwy stał się swobodny przepływ ludności z ośrodków wiejskich do miejskich. Przyczyniło się to w późniejszym czasie do napływu wielu pracowników do nowo powstałych zakładów i fabryk. 
DYSKUSJA
klasa:
II liceum
Informacje
Autorzy: Piotr Galik
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326727863
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

90963

Nauczyciel

Wiedza
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY3080ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA7530WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE472KOMENTARZY
komentarze
... i6011razy podziękowaliście
Autorom