Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia 8, Zeszyt ćwiczeń
  • 1

    Zadanie

PAŃSTWO DATA DZIAŁANIA DYPLOMATYCZNE
Niemcy marzec 1939 r.

Adolf Hitler zażądał od polskich władz zgody na:

a) włączenie Wolnego Miasta Gdańska do Niemiec;

b) budowę eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej z Niemiec do Prus Wschodnich przez polskie Pomorze. 

Wielka Brytania 31 marca 1939 r. Wielka Brytania udzieliła Polsce gwarancji pomocy w razie zagrożenia; 25 sierpnia dodatkowo zawarła z Polską układ o pomocy wojskowej.
Francja kwiecień 1939 r.

Doszło do odnowienia polsko-francuskiego sojuszu. W razie niemieckiego ataku na Polskę, Francuzi mieli:

a) rozpocząć bombardowanie Niemiec z powietrza;

b) po 3 dniach wojny podjąć ograniczone działania zbrojne na lądzie;

c) po 15 dniach uderzyć na Niemcy wszystkimi siłami;

ZSRS 23 sierpnia 1939 r III Rzesza i Związek Sowiecki podpisały pakt Ribbentrop - Mołotow, zwany IV rozbiorem Polski. W tajnym protokole tego paktu oba państwa podzieliły Europę Środkową między siebie. Polska miała zostać podzielona pomiędzy dwóch agresorów. Dzięki zawarciu układu, Hitler uzyskał gwarancję, że Stalin nie udzieli pomocy Polsce w przypadku agresji niemieckiej i wesprze jego działania. 

Komentarze

Avatar komentatora
Jagoda7 września 2018
Dzięki!!!!
1
Avatar komentatora
Gość26 maja 2019
Dziękuję
0
Avatar komentatora
Gość11 września 2019
dzięki
0
Avatar komentatora
Gość6 października 2019
Dziękujeee... <3
0
Avatar komentatora
dorotastas7523 września 2020
dziękuję :)
0
Avatar komentatora
ess.jan.maczkowski21 października 2019
jest blat zsrr a nie zsrs
1
Avatar komentatora
Paulina22 października 2019

@ess.jan.maczkowski

Obie nazwy: ZSRR oraz ZSRS są prawidłowe i odnoszą się do tego samego państwa. ZSRR - Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, zaś ZSRS -Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich to nazwy odnoszące się do tworu państwowego stworzonego na gruncie komunistycznej Rosji. 

Pozdrawiam! 

1