Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia 5, Zeszyt ćwiczeń

Na poniższym rysunku wykreślono informacje, które nie stanowią przyczyn wybuchu wojny trzynastoletniej:

podglad pliku

Komentarze