Historia

Historia III (Podręcznik, Nowa Era / PWN)

Porównaj powstanie listopadowe i styczniowe 5.0 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Porównaj powstanie listopadowe i styczniowe

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

Porównanie powstania listopadowego i styczniowego pod względem: organizacji władz, metod walki, zasięgu terytorialnego

 • Oba powstania skierowane były przeciwko Rosji.
 • Głównym celem powstańców była walka o niepodległe państwo polskie.
 • Czynnikiem zachęcającym do wybuchu obu powstań była sytuacja wewnętrzna Rosji - przed wybuchem powstania listopadowego poniosła ona klęskę w wojnie z Turcją, natomiast przed powstaniem styczniowym - klęskę w wojnie krymskiej.
 • Oba powstania (listopadowe i styczniowe) - stanowiły efekt bezwzględnej polityki Rosji wobec Polaków - łamanie przez cara konstytucji Królestwa Polskiego, wprowadzenie cenzury, tajnej policji, likwidacja legalnej opozycji w sejmie, żelazna dyscyplina w wojsku wprowadzona przez wielkiego księcia Konstantego (liczne samobójstwa), represje wobec Polaków, ogłoszenie tzw. "branki".
 • Oba zrywy niepodległościowe poprzedzone były działalnością konspiracyjną. Przed wybuchem powstania listopadowego działały tajne związki - filomatów, filaretów, Wolnomularstwo Narodowe, Towarzystwo Patriotyczne. Przed wybuchem powstania styczniowego największą rolę odegrały ugrupowania "białych" oraz "czerwonych".
 • Powstanie listopadowe przerodziło się w otwartą wojnę z Rosją. Władza działała legalnie, na czele powstania stanęły sejm i rząd. W 1830 r. Polacy byli w lepszej sytuacji niż w 1863 r., gdyż posiadali regularną, przeszkoloną i uzbrojoną armię.
 • Powstanie styczniowe miało charakter wojny partyzanckiej. Do walki z armią rosyjską w Królestwie Polski, która liczyła 100 tys. żołnierzy - w pierwszym dniu powstania styczniowego stanęło jedynie około 6 tys. Polaków. W większości byli oni słabo uzbrojeni i niezorganizowani. Do walki używali myśliwskich sztucerów, karabinów i pistoletów przemycanych z Zachodu, a nawet kos. Funkcjonowały konspiracyjne instytucje państwowe organizujące walkę z zaborcą.
 • Powstanie listopadowe objęło swoim zasięgiem Królestwo Polskie oraz ziemie włączone do Rosji (Litwę, Białoruś, Wołyń, Podole i Ukrainę). 
 • Powstanie styczniowe objęło swoim zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę, Białoruś i Ukrainę. 
 • Oba powstania przyniosły ogromne straty - śmierć tysięcy powstańców, zsyłki na Syberię, konfiskata mienia, zaostrzenie polityki rusyfikacji, nałożenie na Królestwo Polskie kontrybucji, złamanie polskiego ruchu niepodległościowego. 

Które z powstań, Twoim zdaniem, miało większe szanse na zwycięstwo?

Moim zdaniem większe szanse na zwycięstwo miało powstanie listopadowe (1830 - 1831). 

DYSKUSJA
user avatar
Mariusz

10 czerwca 2018
dzięki :):)
Informacje
Autorzy: Jacek Chachaj, Janusz Drob
Wydawnictwo: Nowa Era / PWN
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

49033

Nauczyciel

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom