Historia

Historia III (Podręcznik, Nowa Era / PWN)

Porównaj powstanie listopadowe i styczniowe 5.0 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Porównaj powstanie listopadowe i styczniowe

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

Porównanie powstania listopadowego i styczniowego pod względem: organizacji władz, metod walki, zasięgu terytorialnego

 • Oba powstania skierowane były przeciwko Rosji.
 • Głównym celem powstańców była walka o niepodległe państwo polskie.
 • Czynnikiem zachęcającym do wybuchu obu powstań była sytuacja wewnętrzna Rosji - przed wybuchem powstania listopadowego poniosła ona klęskę w wojnie z Turcją, natomiast przed powstaniem styczniowym - klęskę w wojnie krymskiej.
 • Oba powstania (listopadowe i styczniowe) - stanowiły efekt bezwzględnej polityki Rosji wobec Polaków - łamanie przez cara konstytucji Królestwa Polskiego, wprowadzenie cenzury, tajnej policji, likwidacja legalnej opozycji w sejmie, żelazna dyscyplina w wojsku wprowadzona przez wielkiego księcia Konstantego (liczne samobójstwa), represje wobec Polaków, ogłoszenie tzw. "branki".
 • Oba zrywy niepodległościowe poprzedzone były działalnością konspiracyjną. Przed wybuchem powstania listopadowego działały tajne związki - filomatów, filaretów, Wolnomularstwo Narodowe, Towarzystwo Patriotyczne. Przed wybuchem powstania styczniowego największą rolę odegrały ugrupowania "białych" oraz "czerwonych".
 • Powstanie listopadowe przerodziło się w otwartą wojnę z Rosją. Władza działała legalnie, na czele powstania stanęły sejm i rząd. W 1830 r. Polacy byli w lepszej sytuacji niż w 1863 r., gdyż posiadali regularną, przeszkoloną i uzbrojoną armię.
 • Powstanie styczniowe miało charakter wojny partyzanckiej. Do walki z armią rosyjską w Królestwie Polski, która liczyła 100 tys. żołnierzy - w pierwszym dniu powstania styczniowego stanęło jedynie około 6 tys. Polaków. W większości byli oni słabo uzbrojeni i niezorganizowani. Do walki używali myśliwskich sztucerów, karabinów i pistoletów przemycanych z Zachodu, a nawet kos. Funkcjonowały konspiracyjne instytucje państwowe organizujące walkę z zaborcą.
 • Powstanie listopadowe objęło swoim zasięgiem Królestwo Polskie oraz ziemie włączone do Rosji (Litwę, Białoruś, Wołyń, Podole i Ukrainę). 
 • Powstanie styczniowe objęło swoim zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę, Białoruś i Ukrainę. 
 • Oba powstania przyniosły ogromne straty - śmierć tysięcy powstańców, zsyłki na Syberię, konfiskata mienia, zaostrzenie polityki rusyfikacji, nałożenie na Królestwo Polskie kontrybucji, złamanie polskiego ruchu niepodległościowego. 

Które z powstań, Twoim zdaniem, miało większe szanse na zwycięstwo?

Moim zdaniem większe szanse na zwycięstwo miało powstanie listopadowe (1830 - 1831). 

DYSKUSJA
user avatar
Mariusz

10 czerwca 2018
dzięki :):)
Informacje
Autorzy: Jacek Chachaj, Janusz Drob
Wydawnictwo: Nowa Era / PWN
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

49033

Nauczyciel

Wiedza
System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.


W systemie rzymskim do zapisania liczby używamy zdecydowanie mniej znaków niż w systemie dziesiątkowym.

Za pomocą 7 znaków (liter) : I, V, X, L, C, D i M jesteśmy w stanie ułożyć każdą liczbę naturalną od 1 do 3999.

Do każdego znaku przypisano inną wartość. 

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000 

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50 
 • D = 500


Zasady zapisywania liczb w systemie rzymskim
:

 1. Możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie.

  Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

  Przykłady:

  • VIII  `->`   `5+1+1+1=8` 

  • MMCCC  `->`   `1000+1000+100+100+100=2300` 

 2. W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości.

  W takim jednak przypadku od wartości większej liczby odejmujemy wartość mniejszej liczby.

  Przykłady:

  • IX  `->`   `10-1=9` 

  • CD  `->`   `500-100=400` 

 3. Gdy liczby (znaki) są ustawione od największej do najmniejszej to wówczas dodajemy ich wartości.

  Przykłady:

  • MMDCLVII  `->`   `1000+1000+500+100+50+5+1+1=2657`   

  • CXXVII  `->`   `100+10+10+5+1+1=127`   

 

Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.).

Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I, II, III, IIII, IIIII, ... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e.

W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy. Pod koniec tej epoki zaczęto coraz częściej używać cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb.

System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom