Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Wczoraj i dziś 7, Podręcznik

Przebieg walk o Warszawę w 1831 r. 

Od momentu wybuchu powstania listopadowego - Warszawa pozostawała ważną twierdzą w rękach Polaków. Zdobycie stolicy przez Rosjan było jednoznaczne z klęską narodowowyzwoleńczego zrywu.

Dostępu do stolicy broniły trzy linie umocnień tworzonych przez wały i barykady

Komentarze

Avatar komentatora
Gość28 października 2019
.
0