Historia

Opisz proces rozbicia dzielnicowego Rusi 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Opisz proces rozbicia dzielnicowego Rusi

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie

Proces rozbicia dzielnicowego Rusi

 • Po najeździe mongolskim w pierwszej połowie XIII w. ziemie ruskie znalazły się pod panowaniem tatarskim (mongolskim). Zniszczenie Kijowa sprawiło, że dawna stolica przestała być głównym ośrodkiem Rusi. W II połowie XII w. siedziba wielkiego księcia została przeniesiona do Włodzimierza nad Klaźmą.
 • Chanowie Złotej Ordy pozostawili istniejące księstwa, lecz ich władcy musieli starać się o zgodę na panowanie (tzw. jarłyk) i płacić daniny. Tatarzy silnie eksploatowali podbite ziemie. 
 • Poza bezpośrednim zasięgiem panowania tatarskiego znajdowały się księstwa położone daleko na północy, nad Bałtykiem (np. Psków, Nowogród Wielki - były to dwa główne ośrodki kupieckie). Usamodzielniła się również Ruś Zachodnia,  składająca się z trzech obszarów: Rusi Czarnej (z centrum w Grodnie), Rusi Białej (z centrum w Mińsku) i najsilniej rozwiniętej Rusi Czerwonej, która przekształciła się w Księstwo Halicko - Włodzimierskie (o wpływy na jego terytorium walczyli książęta Piastowscy i Węgrzy). 
 • Z czasem wzrosło również znaczenie Moskwy. Zwycięstwo księcia moskiewskiego Dymitra Dońskiego nad Tatarami (bitwa na Kulikowym Polu, 1380 r.), umocniło jego pozycję na Rusi.
DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326725470
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

60733

Nauczyciel

Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Prostopadłościan i sześcian

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.

 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.

 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.

 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.

 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.


Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c.

Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.


Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są jednakowymi kwadratami nazywamy sześcianem.

Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat

a - długość krawędzi sześcianu

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom