Historia

Statuty kardynała Roberta. Tekst 4.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Statuty kardynała Roberta. Tekst

Tekst źródłowy
 Zadanie

1. Wymień wymagania, które stawiano wykładowcom paryskiej uczelni

- Wymagania, które stawiano wykładowcom paryskiej uczelni to:

 • Ukończenie 21 roku życia - Cyt. Nikt nie może wykładać w Paryżu sztuk przed 21. rokiem życia swego (...)
 • Pobieranie nauk przez okres 6 lat - Cyt. (...) winien co najmniej słuchać przez 6 lat sztuk.
 • Przedłożenie oświadczenia, zobowiązującego do min. 2 letniego wykładania sztuk na uniwersytecie - Cyt. (...) ma też złożyć oświadczenie, że przynajmniej przez 2 lata będzie wykładał, chyba że zaszłaby uzasadniona przyczyna, którą ma publicznie albo wobec egzaminatorów przestawić (...)
 • Wykładowca paryskiej uczelni musiał posiadać nieskazitelną opinię, nie mógł być obarczony żadną skazą moralną - Cyt. (...) nie może być też splamiony jakąkolwiek niesławą (...)
 • Rozpoczynając pracę na uczelni winien postępować wedle norm, które zawierał dokument pana Piotra - biskupa paryskiego. Znajdował się tam układ zawarty pomiędzy kanclerzem a uczonymi, potwierdzony przez sędziów wydelegowanych przez samego papieża. 
 • Ponadto na paryskiej uczelni teologia miała być wykładana przez duchownych, którzy ukończyli 35 rok życia, nauczali w szkołach przykatedralnych min. 8 lat i studiowali zasady katolicyzmu przez okres 5 lat. 

2. Wyjaśnij, dlaczego w średniowieczu nie wolno było studiować niektórych dzieł Arystotelesa

- W epoce średniowiecza niektórych dzieł Arystotelesa - dotyczących metafizyki i filozofii naturalnej - nie wolno było studiować, ponieważ według ówczesnych teologów były one niezgodne z nauką Kościoła.

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326725470
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

60578

Nauczyciel

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

 • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
 • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
 • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
 • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
 • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
 • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom