Podaj przyczyny sporu cesarstwa z - Zadanie 4: Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. Po gimnazjum - strona 365
Historia
Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. Po gimnazjum (Podręcznik, Nowa Era)

Podaj przyczyny sporu cesarstwa z

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Przyczyny sporu cesarstwa z papiestwem (spór o inwestyturę):

  • W pierwszej połowie XI w. Kościół borykał się z wieloma wewnętrznymi problemami. Wśród kleru panowała rozwiązłość moralna, na porządku dziennym była symonia, nepotyzm, oraz łamanie celibatu przez duchownych. 
  • Duchowni, podobnie jak świeccy zakładali rodziny , przekazując swym potomkom ziemie oraz urzędy.
  • Niemoralne życie duchownych oraz łamanie przez nich przepisów prawa kanonicznego doprowadziło w konsekwencji do upadku znaczenia Kościoła.
  • Kolejni papieże tracili autorytet dostojników kościelnych oraz dotychczasowe wpływy polityczne, stając się całkowicie zależni od cesarza oraz najbogatszych włoskich rodów.
  • W drugiej połowie XI w. na tronie papieskim zasiadł Grzegorz VII. Nowy papież sformułował własny program reform, który zawarł w  słynnym "Dekrecie papieskim" (z łac. Dictatus papae) z 1075 r. Potępił w nim symonię oraz łamanie przez księży celibatu. Przeciwstawił się mianowaniu biskupów przez władców świeckich. Zdecydował, że inwestytury biskupiej może udzielać jedynie papież.
  • Nowe zarządzenia wprowadzone przez Grzegorza VII wywołały sprzeciw ówczesnego cesarza Henryka  IV. Wspólnie z niemieckimi biskupami próbował on unieważnić wybór Grzegorza VII na Stolicę Apostolską. W odpowiedzi -  papież rzucił na cesarza klątwę, zwalniając jednocześnie cesarskich poddanych z posłuszeństwa swojemu władcy.
  • Spory pomiędzy cesarstwem a papiestwem trwały aż do 1122 r. Dopiero podczas synodu w Wormacji następcy Henryka IV i Grzegorza VII zawarli porozumienie określane jako konkordat wormacki. Zgodnie z nim inwestytury biskupiej dokonywał papież. 
DYSKUSJA
klasa:
I liceum
Informacje
Autorzy: Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326725470
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

86207

Nauczyciel

Wiedza
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY3981ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA5098WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE468KOMENTARZY
komentarze
... i6318razy podziękowaliście
Autorom