Klasa
I liceum
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

1. Wymień nazwy współczesnych krajów, na których terenach rozciągało się państwo egipskie w szczytowym okresie swojej potęgi

- Szczytowy okres potęgi Egiptu - przypadał na czasy panowania faraona Totmesa III (okres Nowego Państwa). 

  • Egipt;
  • Sudan;

Komentarze