Historia

Jakie były reakcje Słowian na działalność Cyryla 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Jakie były reakcje Słowian na działalność Cyryla

?
 Zadanie

Reakcje Słowian na działalność Cyryla i Metodego

Apostołom Słowian - św. Cyrylowi i Metodemu ludy słowiańskie zawdzięczają miejsce w chrześcijańskiej Europie. 

Dzięki misji świętych, Słowianie nie tylko przyjęli wiarę w Boga, ale zostali włączeni w krąg zachodniej cywilizacji łacińskiej. 

Obaj bracia od dzieciństwa mieli styczność z mową słowiańską i nauczyli się nią posługiwać . Odebrali staranne wykształcenie. Na prośbę władcy Państwa Wielkomorawskiego - Rościsława - zostali skierowani z misją do tego kraju. 

Konstantyn - Cyryl (profesor akademii w Konstantynopolu) na bazie alfabetu greckiego opracował alfabet staro-cerkiewno-słowiański (głagolicę). Wraz z Metodym dokonał również przekładu Pisma Świętego i ksiąg liturgicznych na język staro - cerkiewno - słowiański. 

Podczas misji, bracia napotkali wiele trudności. Czas nie sprzyjał głoszeniu Ewangelii. Rościsław prowadził bowiem ciągłe walki z sąsiadującymi Niemcami. Kiedy pozycja władcy osłabła (na skutek zabiegów duchowieństwa niemieckiego) ograniczono działalność misyjną Cyryla i Metodego. Misjonarzy skierowano do Panonii - kraju obejmującego głównie obszar dzisiejszej Słowacji, Chorwacji i Serbii. 

14 II 869 r. zmarł Cyryl (święty Kościoła katolickiego i prawosławnego). Po jego śmierci Metody kontynuował rozpoczęte dzieło. Przyjął sakrę biskupią i został arcybiskupem Moraw. Jego działalność misyjna ponownie spotkała się ze sprzeciwem niemieckiej hierarchii, uważającej Morawy za swoje „terytorium kanoniczne”. Metody został uwięziony i oskarżony o herezję. Papież Jan VIII  uznał nauki Metodego za prawowierne.
Metody zmarł w Rzymie. Jego oraz Cyryla relikwie znajdują się w Bazylice św. Klemensa. 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326725470
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

65621

Nauczyciel

Wiedza
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom