Historia

Kodeks Hammurabiego. Tekst źródłowy 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Kodeks Hammurabiego. Tekst źródłowy

Tekst źródłowy
 Zadanie

1. Wyjaśnij, dlaczego w zapisach kodeksowych ustanowiono zróżnicowane kary dla przedstawicieli różnych grup społecznych.

- W społeczeństwie starożytnej Mezopotamii nie istniało pojęcie równości społecznej. Istniał natomiast wyraźny podział na klasy (kasty). Osoby najwyżej usytuowane w tej hierarchii (władcy, kapłani, przedstawiciele arystokracji, wysocy urzędnicy, oficerowie, dowódcy armii) cieszyły się większymi prawami i przywilejami niż zwykli mieszkańcy miast, wsi, czy niewolnicy. Podział społeczny przekładał się na rodzaj i wielkość kary. Przyładowo - kapłan i urzędnik otrzymywali o wiele mniejszą karę za ten sam występek, którego dopuścił się chłop, czy niewolnik. Ponadto wierzono, że osoby powołane przez babilońskie bóstwa do wielkich czynów - nie mogą być sądzone na równi z chłopami i niewolnikami. 

2. Omów na podstawie tekstu źródłowego stosunki społeczne panujące w Babilonii w czasach Hammurabiego.

- Kodeks Hammurabiego doskonale odzwierciedla stosunki społeczne panujące w Babilonii w XVIII w. p.n.e. Z kolejnych paragrafów, wyłania się obraz społeczeństwa podzielonego na kasty, z których wyżej sytuowani posiadają więcej praw od biedaków i niewolników. Wymiar kary nie był jednakowy dla wszystkich obywateli. Zależał od pozycji społecznej ofiary i sprawcy. Zgodnie z kodeksem - o wielkości wyroku decydował status społeczny oskarżonego. 

Cyt. ~197. Jeżeli kość obywatela złamał, kość mu złamią. ~198. Jeśli oko "poddanego pałacu" wybił lub kość "poddanego pałacu" złamał, 1 miarę srebra zapłaci. ~199. Jeśli oko niewolnika obywatela wybił lub kość niewolnika obywatela złamał, połowę ceny jego zapłaci.``````

3. Podstawowa reguła Kodeksu Hammurabiego - oko za oko, ząb za ząb - zwana jest również prawem talionu (łac. ius tallionis), czyli odwetu. Wytłumacz, dlaczego rozwój prawa doprowadził do odstąpienia od tej zasady.

- Rozwój prawa doprowadził do odstąpienia od zasady: oko za oko, ząb za ząb, ponieważ wraz z upływem czasu nastąpiły olbrzymie przemiany społeczne. W dzisiejszych czasach ludzie są wolni i równi wobec prawa. Zniesiono podziały społeczne. Każdy człowiek bez względu na wiek, wykształcenie, pełnioną funkcję społeczną oraz zamożność - podlega tym samym paragrafom i ponosi te same kary. 

DYSKUSJA
user avatar
Wiktoria

1 października 2018
dzięki
user avatar
Porky :D

4 maja 2018
dzięki :):)
klasa:
Informacje
Autorzy: Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326725470
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

55979

Nauczyciel

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy

ulamek

Liczba mieszana składa się z części całkowitej (jest nią liczba naturalna) oraz części ułamkowej (jest nią ułamek zwykły właściwy).


Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: 

 1. Mianownik części ułamkowej mnożymy razy część całkowitą liczby mieszanej.

 2. Do otrzymanego iloczynu dodajemy licznik części ułamkowej.

Mianownik szukanego ułamka niewłaściwego jest równy mianownikowi części ułamkowej liczby mieszanej.

Przykłady: 

`3 1/4=(3*4+1)/4=13/4` 

Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom