Historia

Wyjaśnij okoliczności wyprawy wiedeńskiej 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij okoliczności wyprawy wiedeńskiej

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Kiedy wielki wezyr turecki - Kara Mustafa rozpoczął oblężenie Wiednia, austriacki cesarz zwrócił się do Jana III Sobieskiego z prośbą o pomoc. Król Polski, wypełniwszy zobowiązania wynikające z zawartego wcześniej sojuszu zmobilizował 27 tysięczne wojsko i ruszył z odsieczą. Trasa marszu prowadziła przez Śląsk, Morawy  oraz Czechy. Decydująca bitwa rozegrała się 12 września 1683 roku. Turcy ponieśli druzgocącą klęskę. Sprzymierzone wojska polskie, niemiecki i austriackie rozgromiły wroga. Zwycięstwo pod Wiedniem rozsławiło imię Jana III Sobieskiego w całej Europie. W nocy, w zdobycznym namiocie wezyra, polski władca napisał dwa listy. Jeden do ówczesnego papieża Innocentego XI, w który zawarł słynne zdanie: "Venimus, vidimus et Deus vicit", co oznacza: "Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył", drugi do małżonki, Marysieńki, zaczynając od słów: "Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały". Szerża polskiej husarii zmusiła Turków do panicznej ucieczki. Polacy zdobyli liczne łupy, m.in.: broń, kosztowności oraz wielbłądy. Jan III Sobieski wysłał papieżowi zdobytą chorągiew turecką, a sam zatrzymał namiot wielkiego wezyra wraz z wyposażeniem.

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

55637

Nauczyciel

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom