Historia

Opowiedz, w jaki sposób szlachta spędzała 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Opowiedz, w jaki sposób szlachta spędzała

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

W czasie wolnym szlachta często ucztowała i urządzała zabawy. W Rzeczpospolitej szlacheckiej bawiono się z okazji imienin, narodzin potomka czy awansu społecznego. W okresie karnawału organizowano wystawne bale, podczas których tańczono polskie tańce narodowe - poloneza oraz mazura. Na większe uroczystości najmowano muzyków, jeżeli dwór nie miał własnej kapeli. Zapraszano organistę lub bakałarza, grajków wiejskich, orkiestrę z miasta lub żydowską kapelę z cymbalistą. W zimie organizowano kuligi, polowano. Bardzo hucznie obchodzono święta kościelne: Boże Narodzenie oraz Wielkanoc. Celem magnatów było zapewnienie sobie wielkiej popularności, uzyskanie sławy oraz bogactwa. Żyli w niezwykłym przepychu, otaczani podziwem i uznaniem. 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

60472

Nauczyciel

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom