Historia

Wyjaśnij, dlaczego Polska i Litwa zawarły 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij, dlaczego Polska i Litwa zawarły

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Królestwo Polskie oraz Wielkie Księstwo Litewskie zdecydowały się na zawarcie unii personalnej, ponieważ oba państwa nieustannie zmagały się z najazdami rycerzy Zakonu Krzyżackiego. Polscy możni nakłonili Jadwigę Andegaweńską do małżeństwa z Jagiełłą. Na mocy podpisanego porozumienia Władysław Jagiełło zobowiązał się do przyjęcia chrztu. Unia krewska zapoczątkowała rządy dynastii Jagiellonów w Polsce.

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

55069

Nauczyciel

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom