Historia

Wyjaśnij, czym charakteryzowała się kultura 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij, czym charakteryzowała się kultura

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Kultura hellenistyczna - kultura, która wykształciła się po podbojach Aleksandra Wielkiego. Osiedlający się na Wschodzie Grecy i Macedończycy przynosili ze sobą własny język, obyczaje, religię, sztukę, wzory oraz architekturę. Z czasem kultura grecka uległa znacznym zmianom, przyjmując wiele elementów ze Wschodu. To wówczas nastąpiło wykształcenie uniwersalnego języka (koine), opartego na dialekcie attyckim, wzbogaconym o elementy jońskie. Najważniejszymi ośrodkami rozwoju nauki i sztuki hellenistycznej stały się Aleksandria (ze swoją Biblioteką i Muzeum), Pergamon oraz wyspa Rodos. W okresie hellenizmu wysoki poziom osiągnęła matematyka i technika (Euklides, Archimedes), astronomia (Arystarch z Samos), geografia (Eratostenes z Cyreny), medycyna (Herofilos, Erasistratos z Keos), literatura,  filozofia (stoicyzm, cynizm, epikureizm), architektura oraz rzeźba (sztuka aleksandryjska).

  • Ołtarz pergamoński - największy spośród ołtarzy powstałych w starożytności, poświęcony Atenie i Zeusowi. Jego największy fryz o dł. 120 m ukazuje gigantomachię, czyli walkę bogów z gigantami. Uważany jest za szczytowe osiągnięcie sztuki hellenistycznej. 

DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Adam Kowal, Urszula Małek, Ewa Ciosek
Wydawnictwo: Nowa Era\ PWN
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie