Historia

Przedstaw w punktach i krótko scharakteryzuj 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przedstaw w punktach i krótko scharakteryzuj

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Etapy wychowania chłopców w Sparcie:

 • Narodziny - ojciec zanosił nowonarodzonego syna przed starszyznę, która sprawdzała czy dziecko jest zdrowe i decydowała o jego dalszym losie. Jeśli było silne i zdrowe - pozostawiano je przy życiu, jeśli słabe i chorowite - porzucano. 
 • Do 6 r. życia - chłopców wychowywały matki, które przyzwyczajały ich do ciemności i samotności. Według opowieści Spartanie już w wieku niemowlęcym byli kąpani w wodzie górskich strumieni, dzięki czemu mieli stać się silni i zdrowi. 
 • Od 6 do 12 r. życia - chłopców przydzielano do drużyn, tak aby uczyli się żyć w grupie. Brali udział w zawodach i wspólnie bawili się w gry wojenne. Chłopców zachęcano do rywalizacji między sobą, wykazania się odwagą i dzielnością. W wychowaniu kładziono nacisk na wykształcenie karności i wytrwałości w trudach. 
 • 12 r. życia - chłopcy otrzymywali jedno odzienie na cały rok. Chodzili boso, nie dbali o swoje ciała. Ich skóra miała stwardnieć, tak by była bardziej odporna na ciosy. Pod okiem opiekunów uczestniczyli w szkoleniu wojskowym. Wieczorami śpiewali pieśni sławiące poległych w obronie ojczyzny wojowników. Uczono ich krótkiego, zwięzłego, ciętego i dowcipnego wypowiadania się (mowa lakoniczna). 
 • 20 r. życia - 20 - letni Spartanie rozpoczynali trwającą 10 lat służbę wojskową. 
 • 30 r. życia - po ukończeniu 30 lat, Spartanie opuszczali koszary. W razie wojny powoływano ich do wojska. Otrzymywali od państwa ziemię, uzyskiwali prawa polityczne, zakładali rodziny. 
DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Adam Kowal, Urszula Małek, Ewa Ciosek
Wydawnictwo: Nowa Era\ PWN
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie