Historia

Zapoznaj się z ilustracjami, a następnie wykonaj 4.56 gwiazdek na podstawie 16 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Zapoznaj się z ilustracjami, a następnie wykonaj

1
 Zadanie

2
 Zadanie

a) Dokończ zdania. Wybierz właściwą odpowiedź (...)

Rzeźba przedstawiona na ilustracji 1. została wykonana przez 

A. Myrona.

B. Dionizosa.

C. Sofoklesa.

D. Fidiasza.

Fidiasz jest twórcą posągu 2., czyli 

A. Dyskobola.

B. Ateny Partenos

C. Kolosa z Rodos.

D. Artemidy.

b) Na przykładzie rzeźb scharakteryzuj zmiany, jakie zaszły w rzeźbiarstwie greckim w V w. p.n.e. 

W V w. p.n.e. ukształtował się klasyczny kanon piękna. Artyści starali się oddać doskonałość ludzkiego ciała. Zaczęli ukazywać sylwetki w ruchu, oddając dynamizm ludzkiego ciała. Materiałem rzeźbiarskim był nadal kamień, zaczęto używać również marmuru. W przypadku części figur najpierw wykonywano gliniane modele, a następnie odlewano je w brązie. Przykładem greckiego kanonu piękna jest Dyskobol autorstwa Myrona. Ciało mężczyzny będącego w ruchu zostało przedstawiony w sposób harmonijny. Widać napięcie jego mięśni, a cała postać jest proporcjinalna.

DYSKUSJA
user avatar
Maks

31 października 2017
dzięki!!!!
user avatar
Kasper

30 października 2017
Dzieki za pomoc
user avatar
alexbg

7

13 grudnia 2016
ok rozumiem tylko czasami jest to nie do zrozrozumienia profesorki macie rację ale niektóre proste umysły nie umią tego pojąć. ;/
user avatar
Paulina

59806

13 grudnia 2016
Cześć, dlatego zalecamy nie przepisywać słowo w słowa naszych odpowiedzi, tylko napisać własną bazując na naszym rozwiązaniu:)
user avatar
alexbg

7

10 grudnia 2016
nie mieści sie;/(b) w zasdadzie trochę za dużo dajecie że aż się nie mieści do książki
user avatar
Paulina

59806

12 grudnia 2016
Cześć, powyższe zadanie zawiera bardzo szczegółową odpowiedź na pytanie podane w poleceniu. Możesz je skrócić, bądź zmodyfikować według własnego uznania. Pozdrawiamy!
klasa:
Informacje
Autorzy: Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

59735

Nauczyciel

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej  `n`  nazywamy taką liczbę naturalną  `m`, że  `n=k*m` `k`   jest liczbą naturalną. 


Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10. Wynika z tego, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

  • 1 jest dzielnikiem 10 bo  `10=10*1`   
  • 2 jest dzielnikiem 10 bo  `10=5*2`  
  • 5 jest dzielnikiem 10 bo  `10=2*5`  
  • 10 jest dzielnikiem 10 bo  `10=1*10`  


Uwaga!!! 

Jeżeli liczba naturalna `m`  jest dzielnikiem liczby `n` , to liczba `n`  jest wielokrotnością liczby `m` .

Przykład:

Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.


Dowolną liczbę naturalną n większą od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki, 1 oraz samą siebie, nazywamy liczbą pierwszą.

Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

Liczbę naturalną n (n>1) niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadającą więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną.

Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...


Zapamiętaj!!!

Liczby 0 i 1 nie są ani liczbami pierwszymi ani złożonymi. 

 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom