Historia

Autorzy:Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Wymień różnice w wyposażeniu wojsk 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Wymień różnice w wyposażeniu wojsk

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

Wojska krzyżackie były bardzo dobrze uzbrojone. Rycerze zakładali ciężkie zbroje osłaniające całe ciała, walczyli mieczami oraz kopiami zakończonymi żelaznymi grotami. Oddziały Krzyżaków były dodatkowo wyposażone w specjalne działa zwane bombardami, które miotały kamienne kule na odległość sześciuset metrów, ich napełnianie odbywało się jednak bardzo powoli, toteż nie odegrały one znaczącej roli podczas bitwy pod Grunwaldem. Jeźdźcy litewscy byli znacznie gorzej uzbrojeni od wojsk zakonu krzyżackiego. Nie posiadali ciężkich zbroi ani zakrytych hełmów. Ich uzbrojenie stanowiła kołczuga wykonana najczęściej z żelaznych lub skórzanych łusek. Ochronę głowy stanowił otwarty hełm. Walczyli przy pomocy mieczy i włóczni.