Historia

Opisz krótko wierzenia dawnych Słowian. 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Opisz krótko wierzenia dawnych Słowian.

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Plemiona słowiańskie wyznawały politeizm, czyli wielobóstwo, wiarę w wielu bogów. Cześć swym bóstwom oddawano przeważnie w specjalnie wyznaczonych do tego kultu miejscach: w lasach, na wysokich wzniesieniach, w pięknych gajach (Słowianie byli mocno związani z przyrodą). Wznoszono drewniane oraz kamienne świątynie, budowano posągi bożków, składano im ofiary, sprawowano obrzędy religijne. Jednym z najważniejszysz słowiańskich bogów był Swaróg ( bóg słońca i ognia) oraz Perun (bóg burz). Najbardziej znanym bożkiem jest z kolei Świętowit. Przedstawiano go jako boga o czterech twarzach, zwróconych we wszystkie strony świata.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-02
fajnie
user profile image
Gość

0

2017-10-08
Dobre;]]]
Informacje
Wczoraj i dziś 5
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

  • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
  • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
  • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
  • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
  • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie