Historia

Autorzy:Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Przedstaw zasługi ostatnich Jagiellonów 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Przedstaw zasługi ostatnich Jagiellonów

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

Panowanie ostatnich Jagiellonów na polskim tronie: Zygmunta I Starego oraz Zygmunta II Augusta uznaje się za „złoty wiek” rozkwitu kulturalnego Polski. Na przełomie XV i XVI wieku czerpano obficie z wzorców włoskiego Odrodzenia. Przebudowano w stylu renesansowym zamek królewski na Wawelu, a w latach 1517-1533 wybudowano kaplicę Zygmuntowską. Działalność władców naśladowali magnaci, przebudowując swe zamki na wzór architektury renesansowej m.in. w Pieskowej Skale  oraz Baranowie Sandomierskim. Ostatni Jagiellonowie popierali podróże dyplomatów oraz wyjazdy synów szlacheckich na zagraniczne uczelnie. Na królewskim Wawelu przyjmowano włoskich architektów oraz rzeźbiarzy, którzy pracując na zlecenie dworu, magnatów oraz rad miejskiech stworzyli dzieła do dzisiaj zachwycające pięknem oraz harmonią. Za sprawą Zygmunta Starego zawisł na Wawelu potężny dzwon, nazwany później na cześć władcy "Zygmuntem". Do dnia dzisiejszego dźwięk tego dzwonu obwieszcza najważniejsze dla Polski wydarzenia.