Historia

Autorzy:Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz 4.53 gwiazdek na podstawie 15 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz

1
 Zadanie

2
 Zadanie
  • Władysław Wygnaniec, dążąc do rozciągnięcia swojej władzy nad całym krajem, wywołał sprzeciw możnych świeckich i duchownych, ale zyskał poparcie młodszych braci - [P], [F]
  • Po usunięciu Władysława Wygnańca z kraju władzę zwierzchnią zgodnie z zasadą senioratu przejął najpierw Bolesław Kędzierzawy, a po nim Mieszko Stary - [P], [F] 
  • Dzięki przywilejom nadanym duchowieństwu w 1180 r. Kazimierz Sprawiedliwy przejął dzielnicę przynależną seniorowi i uprawnienia księcia zwierzchniego - [P], [F]