Historia

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz 4.61 gwiazdek na podstawie 18 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz

1
 Zadanie

2
 Zadanie
 • Władysław Wygnaniec, dążąc do rozciągnięcia swojej władzy nad całym krajem, wywołał sprzeciw możnych świeckich i duchownych, ale zyskał poparcie młodszych braci - [P], [F]
 • Po usunięciu Władysława Wygnańca z kraju władzę zwierzchnią zgodnie z zasadą senioratu przejął najpierw Bolesław Kędzierzawy, a po nim Mieszko Stary - [P], [F] 
 • Dzięki przywilejom nadanym duchowieństwu w 1180 r. Kazimierz Sprawiedliwy przejął dzielnicę przynależną seniorowi i uprawnienia księcia zwierzchniego - [P], [F]
DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-15
Dzięki za pomoc
user profile image
Gość

0

2017-10-18
Dzięki za pomoc!
Informacje
Śladami przeszłości 2
Autorzy: Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie