Historia

Autorzy:Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj

3
 Zadanie

4
 Zadanie

a) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Umocnienie pozycji Kościoła w średniowieczu nastąpiło w wyniku

A. najazdów normańskich.

B. wypraw krzyżowych.

C. najazdu Mongołów. 

D. konfliktu z cesarzem.

b) Wyjaśnij, jaką rolę odgrywała gotycka katedra w relacjach między Kościołem a społeczeństwem.

- Gotycka świątynia stanowiła odzwierciedlenie boskiego porządku świata. Wysokie wieże symbolizowały dążenie człowieka do spotkania z Bogiem, a kolorowe witraże wydawały się promieniować boską chwałą. Ówcześni ludzie postrzegali światło, jako zapowiedź zbawienia po śmierci. Gotycka katedra była miejscem, które łączyło duchownych i świeckich z Chrystusem - Zwycięzcą i Najwyższym Sędzią.