Historia

Autorzy:Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Oceń, które z poniższych zdań jest 4.33 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Oceń, które z poniższych zdań jest

1
 Zadanie

2
 Zadanie
  • Do najbardziej rozpowszechnionych wzorców osobowych średniowiecza zaliczano duchownych - ojców Kościoła i dobrych władców - Fałsz ! - Nie zaznaczaj tego pola !

Zgodnie z podręcznikiem, s. 75, cyt. Do najważniejszych wzorców osobowych w średniowieczu należał asceta. 

  • Upowszechnieniu średniowiecznych ideałów i wzorców osobowych służyły literatura, architektura oraz dzieła sztuki - Zaznacz [P] - Prawda
  • Mimo ograniczonej roli kobiet w średniowieczu, małżonki władców, książąt lub możnych patronowały ludziom sztuki oraz wspierały fundacje kościołów lub klasztorów - Zaznacz [P] - Prawda.
  • Rozwojowi nauki w średniowiecznej Europie sprzyjała działalność uniwersytetów, wśród których najstarszy był uniwersytet w Bolonii - Zaznacz [P] Prawda.