Historia

Autorzy:Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Zapoznaj się z ilustracją, a następnie wykonaj 4.52 gwiazdek na podstawie 23 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Zapoznaj się z ilustracją, a następnie wykonaj

1
 Zadanie

2
 Zadanie

a) Dokończ zdania. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Na ilustracji ukazano 

A. nadanie przywileju rycerskiego.

B. nadanie renty feudalnej.

C. hołd lenny.

D. hołd lokacyjny. 

Uczestnicy ceremonii oznaczeni na ilustracji literami A i B to

A. senior i junior

B. wasal i junior 

C. senior i wasal 

D. senior i suzeren

b) Napisz, jakie prawa i obowiązki spoczywały, w myśl umowy, na postaci oznaczonej literą A, a jakie - na postaci oznaczonej literą B.

A. Senior zobowiązany był do wsparcia wasala, zapewnienia mu wyżywienia i odzienia. Senior jako zwierzchnik wasala odbierał od niego przysięgę wierności i posłuszeństwa oraz zobowiązanie do służby wojskowej. Senior nie miał prawa zmiany wcześniej zawartej umowy, nie zmuszał wasala do czynienia dodatkowych posług. 

B. Wasal zobowiązany był do służby seniorowi, zachowania posłuszeństwa oraz przybycia ze zbrojną pomocą w razie wybuchu wojny. Wasal aż do śmierci pozostawał pod władzą i ochroną seniora. Nie miał prawa do wystąpienia przeciwko seniorowi. Ponadto każdy wasal mógł posiadać swoich wasali, którym przekazywał w użytkowanie część swoich dóbr ziemskich.