Historia

Autorzy:Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Wykonaj polecenie związane z mapą. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Wykonaj polecenie związane z mapą.

3
 Zadanie

a) Wpisz do tabeli nazwy ziem polskich, nad którymi swoją zwierzchność rozciągali wymienieni poniżej władcy

 

Władcy

Ziemie polskie będące w ich posiadaniu

Henryk IV Probus (1288 - 1290 r.)

Dolny Śląsk, Ziemia Krakowska

Przemysł II (1294 - 1296 r.)

Pomorze Gdańskie, Wielkopolska

Wacław II (1300 - 1305 r.)

Małopolska z Krakowem, Wielkopolska, Kujawy, Pomorze Gdańskie, część Śląska z Opolem, Bytomiem i Cieszynem

Władysław Łokietek (1289 - 1292 r.)

Ziemia Sandomierska, Kujawy

b) Dokończ zdania. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Żadnemu z władców próbujących zjednoczyć ziemie polskie na przełomie XIII i XIV w. nie udało się narzucić swojej zwierzchność

A. Wielkopolsce.

B. Małopolsce.

C. Mazowszu.

D. Śląskowi.

Największy zasięg terytorialny miało państwo polskie za panowania

A. Henryka IV Probusa.

B. Wacława II.

C. Władysława Łokietka.

D. Przemysła II.

Ziemi krakowskiej nie opanował jedynie 

A. Wacław II.

B. Przemysł II.

C. Władysław Łokietek.

D. Henryk IV Probus.