Historia

Autorzy:Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj

3
 Zadanie

4
 Zadanie

a) Uzupełnij arkusz analizy SWOT. Oceń decyzję Konrada Mazowieckiego o sprowadzeniu Krzyżaków do Polski

 

Czy Konrad Mazowiecki słusznie postąpił, sprowadzając Krzyżaków do Polski?

 • mocne strony

 • słabe strony

 • udaremnienie realizacji planów mnicha cysterskiego Christiana. W 1225 r. Christian stanowił dla Konrada Mazowieckiego większe zagrożenie niż Krzyżacy;

 • Konrad Mazowiecki liczył na pomoc rycerzy zakonnych w obronie przez najazdami pogan. Jeszcze przed rozbiciem dzielnicowym północne granice państwa polskiego były nękane najazdami pogańskich ludów bałtyckich, m.in. Prusów, Jaćwingów i Litwinów;

 • książę liczył na podporządkowanie sobie terenów zdobytych przez Krzyżaków w walce z Prusami.

 • Konrad Mazowiecki nie przewidział, że Krzyżacy będą chcieli utworzyć własne państwo na podbitych przez siebie terenach;

 • podczas podboju Prus Krzyżacy odznaczali się wielką bezwzględnością i okrucieństwem. Nie wypełnili zobowiązań danych Konradowi Mazowieckiemu.

 • szanse

 • zagrożenia

 • chrystianizacja plemion pogańskich, zamieszkujących północne granice państwa polskiego;

 • zaprzestanie organizowania łupieżczych najazdów na polskie ziemie;

 • ekspansja zakonu krzyżackiego w kierunku Polski;

 • zajęcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków;

 • połączenie zakonu krzyżackiego z braćmi dobrzyńskimi oraz rycerzami zakonu kawalerów mieczowych z Inflant;

 • rosnące w potęgę państwo zakonne stało się w krótkim czasie dużym zagrożeniem dla sąsiadów - Polski, Litwy i Rusi.