Historia

Historia 2 (Zeszyt ćwiczeń, Operon)

Rozpoznaj postać ukazaną na rycinie. 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Rozpoznaj postać ukazaną na rycinie.

3
 Zadanie

  • Tadeusz Kościuszko

Żył w latach 1746 - 1817. Był generałem oraz naczelnikiem insurekcji, która wybuchła w 1794 r. Osobiście brał udział w przygotowaniach do powstania. 24 marca 1794 r. na Rynku w Krakowie złożył uroczystą przysięgę, rozpoczynając w ten sposób insurekcję, nazwaną od jego nazwiska kościuszkowską. Ślubował: Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samodzielności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna Męka Syna Twego

Tadeusz Kościuszko stanął na czele wojska jako Najwyższy Naczelnik Sił Zbrojnych Narodowych. Czynił zabiegi, by powstanie oparte było na wysiłku zbrojnym całego narodu. By pozyskać do walki chłopów ogłosił w obozie pod Połańcem słynny Uniwersał połaniecki. 4 kwietnia 1794 r. rozbił oddziały rosyjskie pod Racławicami, a na przełomie lipca i września bronił Warszawy. W czasie bitwy pod Maciejowicami (10 października) został ranny i dostał się do rosyjskiej niewoli. Uwięziono go w Petersburgu. Po dwóch latach odzyskał wolność i udał się do Ameryki. Do Europy zdecydował się powrócić na wieść o tworzeniu we Włoszech polskich legionów.

DYSKUSJA
Informacje
Historia 2
Autorzy: Elżbieta Maćkowska
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10745

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

  • $$1/{10}= 0,1$$
  • $$2/{100}= 0,02$$
  • $${15}/{100}= 0,15$$
  • $$3/{1000}= 0,003$$
  • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie