Historia

Autorzy:Elżbieta Maćkowska

Wydawnictwo:Operon

Rok wydania:2013

Porównaj postanowienia ugody sandomierskiej 5.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Porównaj postanowienia ugody sandomierskiej

2
 Zadanie
3
 Zadanie

1
 Zadanie

Ugodę sandomierską zawarli w 1570 r. - luteranie, kalwini i arianie. Uznali swe wyznania i zobowiązali się do zwoływania wspólnych synodów oraz powszechnego użytkowania zborów. Działając razem, chcieli być silni w konfrontacji z Kościołem katolickim. Ugoda sandomierska przyczyniła się do umocnienia tolerancji religijnej w Rzeczypospolitej.

Akt konfederacji warszawskiej uchwalono na sejmie konwokacyjnym w 1573 r. Na jego podstawie ustalono pokój religijny w państwie i zapowiedziano kary dla tych, którzy będą łamać prawa innowierców. Akt zaprzysięgał każdy nowo obrany król. Rzeczpospolita stała się pierwszym państwem w Europie, w którym prawnie zagwarantowano wolność religijną. Dzięki tolerancji religijnej Rzeczpospolita Obojga Narodów uniknęła krwawych wojen religijnych, powszechnych w tym czasie w Europie Zachodniej.