Historia

Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na zamieszczone 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na zamieszczone

3
 Zadanie

a) Wyjaśnij, jakich wydarzeń dotyczy prezentowany fragment tekstu.

- Prezentowany fragment tekstu dotyczy wystąpienia Marcina Lutra w Wittenberdze, początków reformacji oraz wybuchu wojen chłopskich (1524 - 1525).

b) Napisz, do kogo jest skierowana odezwa i do czego namawia adresatów Münzer. 

- Odezwa skierowana jest do chłopów. Münzer namawia ich do powstania przeciwko panom feudalnym i duchownym. Zaznacza:"Bóg nie może już dłużej czekać z objawieniem, wy musicie działać (...) Przystąpcie do dzieła i czyńcie wolę Pańską, jest już najwyższy czas (...) Cały niemiecki, francuski i włoski kraj już powstał. Pan chce tak uczynić, by nikczemnicy poszli precz".

c) Korzystając z różnych źródeł wiedzy, sporządź krótką notatkę biograficzną Tomasza Münzera. 

Tomasz Münzer - żył w latach 1489 - 1525. Był teologiem ewangelickim, jednym z pierwszych przywódców reformacji protestanckiej. Stanął na czele powstania chłopskiego w Niemczech. Pod wpływem Münzera powstał pierwszy program powstańców. W kwietniu 1525 r. stanął na czele powstania w Turyngii. Podczas bitwy pod Frankenhausen wpadł w ręce wroga. Był torturowany, a następnie ścięty.

 

DYSKUSJA
user avatar
Norbert

13 października 2017
dzięki!
klasa:
Informacje
Autorzy: Elżbieta Maćkowska
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

56306

Nauczyciel

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom