Historia

Autorzy:Janusz Ustrzycki

Wydawnictwo:Operon

Rok wydania:2010

Przedstaw powód przeprowadzenia egzekucji dóbr 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Przedstaw powód przeprowadzenia egzekucji dóbr

Ćwiczenie
 Zadanie

Powód przeprowadzania egzekucji dóbr, który został uznany w źródle za najważniejszy to - opustoszały skarb królewski, brak pieniędzy na prowadzenie wojen z wrogami Rzeczypospolitej. Ponadto szlachta domagała się przestrzegania prawa o tzw. incompatibiliach (z 1504 r., sejm piotrkowski w czasach Aleksandra Jagiellończyka), czyli zakazie sprawowania przez jedną osobę wielu urzędów. Żądano utworzenia stałego wojska i uporządkowaniu skarbu - rozdzielenia dochodów króla i dochodów państwa oraz przeznaczenia czwartej części państwowych dochodów na wojsko (tzw. wojsko kwarciane). 

Wspomniana w tekście lustracja miała służyć zrewidowaniu i skontrolowaniu dóbr królewskich. Miano jej dokonywać co pięć lat.