Historia

Autorzy:Janusz Ustrzycki

Wydawnictwo:Operon

Rok wydania:2010

Scharakteryzuj wyznanie luterańskie. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Scharakteryzuj wyznanie luterańskie.

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Wyznanie luterańskie - charakterystyka.

Twórcą nowego wyznania ewangelicko - augsburskiego, zwanego luterańskim był Marcin Luter

Luteranie uznają Pismo Święte za jedyne źródło wiary, wierzą w Trójcę Świętą, odrzucają kult świętych oraz celibat. Negują naukę o czyśćcu oraz związaną z nią naukę o odpustach za żywych i umarłych. Ewangelicy wierzą w zbawienie z łaski usprawiedliwiającej (tzw. "sola gratia"). Sakrament są dla nich "znakami i świadectwami woli Bożej". Luteranie uznają jedynie dwa sakramenty: Chrzest i Komunię św. udzielaną pod dwiema postaciami (chleba i wina). Pobożność ewangelicja opiera się na posłuszeństwie wobec Słowa Bożego, szczerej modlitwie, przykładnym życiu rodzinnym oraz sumiennym wykonywaniu wszelkich obowiązków. Według luteran - zbawienie uzależnione jest od wiary oraz łaski Boga.