Historia

Czym różniły się ustroje Anglii i Francji 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Czym różniły się ustroje Anglii i Francji

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Państwo - ustrój polityczny

  • Francja - monarchia absolutna.
  • Anglia - monarchia konstytucyjna.

Monarchia absolutna - forma rządów polegająca na skupieniu całej władzy w ręku jednego człowieka - władcy. Monarcha posiadał pełnię władzy i stał ponad prawem. Był najwyższym sędzią, ustawodawcą i zarządzającym. 

Monarchia konstytucyjna - to ustrój państwa wykształcony pod koniec XVII w. w Wielkiej Brytanii. Decydującą rolę odgrywał w niej rząd powołany przez większość parlamentarną. Monarcha pełnił w niej jedynie funkcje reprezentacyjne, zgodnie z powiedzeniem: "król panuje, ale nie rządzi". 

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Historia 2
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie