🎓 Wymień państwa rozczarowane ładem wersalsko - Zadanie 1: Po prostu historia. Zakres podstawowy. Po gimnazjum - strona 26
Historia
Po prostu historia. Zakres podstawowy. Po gimnazjum (Podręcznik, WSiP)

Wymień państwa rozczarowane ładem wersalsko

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Państwa rozczarowane ładem wersalsko - waszyngońskim:

  • Niemcy - były najbardziej niezadowolone z postanowień traktatów pokojowych. W społeczeństwie panowało powszechnie przekonanie, że Niemcy zostały potraktowane po wojnie bardzo niesprawiedliwie, a warunki pokoju były "dyktatem" zwycięskich aliantów. Niezadowolenie potęgował również kryzys gospodarczy, inflacja i wysokie bezrobocie. 
  • Włochy - szczególne niezadowolenie z postanowień traktatów pokojowych panowało wśród pozbawionych do życia weteranów I wojny światowej. 
  • Japonia - Japończycy uważali, że narzucone im po zwycięstwie ograniczenia były wyjątkowo niesprawiedliwe.
  • Austria - zatwierdzono likwidację monarchii austro - węgierskiej. Ograniczono liczebność armii austriackiej do 30. tys. żołnierzy. Austria musiała zwrócić Polsce - Galicję oraz Śląsk Cieszyński, Czechosłowacji - Czechy z Sudetami, Włochom - południowy Tyrol i Triest, Rumunii - Bukowinę. W 1918 r. powstało Królestwo SHS (Słowenia, Bośnia i Hercegowina, część Dalmacji, Styrii i Krainy).
  • Węgry - pozbawiono części terytoriów na rzecz Rumunii (Siedmiogród i część Banatu), Królestwa SHS, Czechosłowacji (Słowacja, Ruś Zakarpacka) i Austrii. Liczebność sił zbrojnych ograniczono do 35 tys. żołnierzy, zakazano posiadania lotnictwa i broni palnej. Zlikwidowano flotę. Węgry obciążono reparacjami wojennymi.
  • Bułgaria - Bułgarię pozbawiono części terytoriów na rzecz Rumunii (południowa Dobrudża), Grecji (zachodnia Tracja) oraz Królestwa SHS (częś Macedonii). Siły zbrojne organiczono do 20 tys. żołnierzy. Ponadto Bułgarom zakazano posiadania czołgów i lotnictwa. Obciążono je reparacjami wojennymi.
  • Turcja - zarządzono likwidację imperium osmańskiego. Na części jego ziem powstały terytoria mandatowe pod zarządem Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. Grecja uzyskała posiadłości europejskie z wyjątkiem Stambułu. Ogłoszono powstanie autonomicznego Kurdystanu, wschodnią Anatolię włączono do Armenii. Siły zbrojne ograniczono do 50 tys. żołnierzy. Turcji zakazano posiadania lotnictwa, broni ciężkiej oraz floty. Zarządzono demilitaryzację cieśnin czarnomorskich.
klasa:
I liceum
Informacje
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302126680
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

98060

Nauczyciel

Wiedza
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY2410ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA11865WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE1149KOMENTARZY
komentarze
... i27257razy podziękowaliście
Autorom