Historia

Przeanalizuj źródło ikonograficzne i wykonaj 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przeanalizuj źródło ikonograficzne i wykonaj

Źródło 1
 Zadanie

Źródło 2.
 Zadanie

1. Na podstawie ilustracji satyrycznej wyjaśnij, jak część opinii publicznej oceniała postanowienia traktatu wersalskiego dotyczące rozbrojenia Niemiec

Formalnie traktat wersalski obciążał Niemcy znacznymi reparacjami wojennymi, pozbawiał ziem i kolonii, ograniczał liczebność armii do 100 tys. żołnierzy. Restrykcje objęły również marynarkę wojenną. Po kilkunastu latach od zakończenia wojny, Niemcy przestały respektować postanowień traktatu wersalskiego. W 1933 r. wystąpiły z Ligii Narodów, dwa lata później w wyniku referendum przeprowadzonym w regionie Saary - przyłączyli to terytorium do swego państwa. Rozpoczęli zbrojenia na wysoką skalę. Kolejnym naruszeniem postanowień traktatu wersalskiego przez III Rzeszę była remilitaryzacja Nadrenii w 1936 r. 

Część opinii publicznej od samego początku widziała, że postanowienia traktatu wersalskiego, są traktowane przez Niemcy w sposób błahy, niewiele znaczący.

Trzeba zaznaczyć, że podczas konferencji paryskiej mocarstwa realizowały swoje własne cele. Francja dążyła do jak największego osłabienia Niemiec, natomiast Wielka Brytania dbała o zachowanie równowagi na kontynencie europejskim. Sprzeciwiała się zbytniemu osłabieniu Niemiec. Właśnie przez takie działanie - niemieccy politycy czuli się po prostu bezkarni.

DYSKUSJA
komentarz do rozwiązania Przeanalizuj źródło ikonograficzne i wykonaj - Zadanie Źródło 2.: Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy - strona 19
Urszula

16 lutego 2018
Dziękuję!
klasa:
Informacje
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302126680
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

68499

Nauczyciel

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom